Gammel Brattingborg


Gammel Brattingborg og Tranebjerg Kirke. Gammel Brattingborg og Tranebjerg Kirke

Intro

Gl. Brattingsborg ligger ved Tranebjerg på Samsø som et stort voldsted, omgivet af en dobbelt voldgrav. Voldstedets historie var ukendt indtil en arkæologisk udgravning i 2008, der afslørede en spændende historie. På toppen af borgbanken blev der fundet fundamenter af en stor tårnbygning...

Gl. Brattingsborg ligger ved Tranebjerg på Samsø som et stort voldsted, omgivet af en dobbelt voldgrav. Voldstedets historie var ukendt indtil en arkæologisk udgravning i 2008, der afslørede en spændende historie. På toppen af borgbanken blev der fundet fundamenter af en stor tårnbygning. Heromkring lå en dyb, tør voldgrav, der med tiden var opfyldt med jord, og udenfor lå borgens øvrige bygninger. Her dukkede en mængde skeletter op, som viste sig at høre til en kirkegård. Fundamenter og bygningsrester fra selve kirken fortæller, at den var cirka 17 meter lang med et fem meter bredt kor. ''Marsk Stigs plyndrede kongens borg'' En historie fra middelalderen fortæller, at den fredløse marsk Stig i årene efter mordet på kong Erik Klipping i 1286 i Finnerup Lade drog på plyndringstogter rundt i landet, hvor han ”nedbrød borgen på Samsø”. Det var Kronen, der ejede øen, så det har uden tvivl været et kongeligt borganlæg. Meget tyder på, at det netop er Gl. Brattingsborg, der hentydes til. Fundene viser, at borgen ophørte omkring 1300, og kirken blev opgivet kort tid efter. Det passer godt sammen med dateringen af den nuværende sognekirke i Tranebjerg, der blev opført i 1300-tallet - formentlig som afløser for den gamle borgkirke.