Gamleborg


Gamleborg på afstand. Gamleborg


Gamleborg. Gamleborg

Intro

Gamleborg i Almindingen på Bornholm er grundlagt i vikingetiden. Den blev senere forstærket i den tidligste middelalder. Borgen er stor. En klippebanke på størrelse med fire fodboldbaner er omgivet af en vold af jord og sten...

Gamleborg i Almindingen på Bornholm er grundlagt i vikingetiden. Den blev senere forstærket i den tidligste middelalder. Borgen er stor. En klippebanke på størrelse med fire fodboldbaner er omgivet af en vold af jord og sten. Mod vest, hvor den naturlige befæstning er svagest, blev der omkring år 1100 bygget en mægtig stenmur, 275 meter lang, to meter tyk og seks meter høj. Der blev også bygget stenmurede indgangsporte. Inde på borgpladsen er der gjort mange fund, der viser at borgen tjente både til forsvar og til ophold for en fast garnison. ''Den bornholmske konge og hans fjender'' Omkring år 890 sejlede købmanden Wulfstan fra Hedeby ind i Østersøen. Hans rejseberetning blev siden nedskrevet ved det engelske hof. Til styrbord havde han “vendernes land”, til bagbord først Langeland, Lolland, Falster og Skåne. “Disse lande hører alle til Danmark”, sagde han og tilføjede: “Så havde vi Bornholm til bagbord, og der har man sin egen konge”. Meget tyder på, at den bornholmske vikingekonge blev angrebet fra tid til anden. Gamleborg kan være grundlagt af en besættelseshær, som siden tabte fodfæstet på øen. Moderniseringen i starten af middelalderen er nok foretaget af den danske kongemagt, som nu havde erobret Bornholm. Men omkring 1150 blev borgen pludselig opgivet. Samtidigt blev kongsborgen Lilleborg opført 700 meter derfra. Måske var Gamleborg helt enkelt for stor og svær at forsvare.