Gamborg


Kobberstik. Kort over Gamborg


Udklip. Maleren Jens Juels Barndomshjem i Gamborg


Bystævnet i Gamborg. Billedet tilhører Erling Lykke


Gamborg By set fra Møllebakken, begyndelsen af 1900-tallet. I baggrunden ses Fønskov. Billedet tilhører Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv.


Gadeparti fra Gamborg, 1930'erne. Billedet tilhører Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Gamborg er nævnt første gang 1286 i formen Gamleborig. Forleddet er en form af tillægsordet gammel. Efterleddet er ’-borg’, der betyder befæstningsanlæg eller hovedgård uden befæstning.