Galten

Intro

Galten og Skovby er gamle sognebyer med hver sin kirke. Navnet Galten er kendt i skriftlige kilder fra 1231 og Skovby i 1253. I begge sogne fik Øm Kloster ejerskab til gods op gennem middelalderen...

Galten og Skovby er gamle sognebyer med hver sin kirke. Navnet Galten er kendt i skriftlige kilder fra 1231 og Skovby i 1253. I begge sogne fik Øm Kloster ejerskab til gods op gennem middelalderen. Området indgik i de store kongelige besiddelser efter reformation, hvor kirkens gods blev inddraget af Christian 3. Det blev senere en del af Den Skanderborgske Vildtbane og Det Skanderborgske Rytterdistrikt. Kongens besiddelser blev administreret fra Skanderborg Slot indtil den store auktion over ryttergodset fandt sted i 1767. Her efter blev bønderne selvejere, og det satte skub i landbrugets udvikling. Landsbyfælleskabet blev ophævet, og jordene fordelt mellem de driftige bønder. Både Galten og Skovby blev udskiftet i 1781.