Gallehus og guldhornene


Kopi af guldhornene på Varde Museum. Foto: Museet for Varde By og Omegn

Intro

I gallehus blev der i 1600- og 1700-tallet gjort to arkæologiske fund, som er gået over i danmarkshistorien: Fundet af guldhornene.

Gallehus er mest kendt som fundstedet for de to berømte guldhorn – et af de arkæologiske fundsteder og en af de arkæologiske fundhistorier, som næsten alle danskere kender. Ingen ved sikkert hvor guldhornene reelt blev fundet, men stedet her er udpeget af Greve O.D.Schack. Han rejste to mindesten for Guldhornene i 1907. På den ene af stenene står teksten: ”Her fandtes det første guldhorn den 20. juli 1634 af Kristine Svendsdatter fra Østerby”.

Guldhornene er to horn af guld fra germansk jernalder (ca. 400), som blev fundet hhv. 1639 og 1734. Hornene blev anbragt på kunstkammeret i København, men her blev de i 1802 stjålet og omsmeltet.

Kulturarvsstyrelsen - 1001 fortællinger - Guldhornene


Gallehus nævnes første gang i 1537. Stedet har så langt tilbage som man kan gå altid bestået af to mindre gårde og nogle huse, der lå i en trekant omkring en åben plads (forte).