Gallehus Skov


Gallehus Skov. Foto: Henrik J. Møller


Gallehus Skov. Foto: Henrik J. Møller


Gallehus Skov. Foto: Henrik J. Møller


Gallehus Skov. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Gallehus Skov hører under Schackenborg Gods. Skovbruget på Schackenborg Gods begyndte med plantningen af Gallehus Skov fra 1808 og frem.

Gallehus Skov hører under Schackenborg Gods. Skovbruget på Schackenborg Gods begyndte med plantningen af Gallehus Skov fra 1808 og frem. Især efter 1814 tog skovplantningen under den meget naturinteresserede greve Otto Didrik Schack. Langt senere, i 1896, blev skoven igen udvidet med plantningen af en række nye nåleskovsområder, og kom fik nu et samlet areal på ca. 100 ha. I 1886 opkøbte greven Solvig Gods og påbegyndte derefter plantningen af Solvig Plantage. I 1890 var skovens areal på 8-10 ha og voksede til 68 ha i 1966. Gallehus skovs størrelse var i samme perioden næsten uændret i størrelse og var i 1966 på i alt 109 ha. Begge skove var primært nåleskove. Efter-hånden kom der gang i en egentlig skovdrift med fældning af løvtræer og nåletræer til forskel-ligt brug. Jagten i skovene var i mange år udlejet til private.

Efter at Prins Joachim overtog driften af Schackenborg Gods i 1993 blev der plantet store arealer af juletræer og nogle år senere kunne fældningen og eksporten af juletræer be-gynde. De blev eksporteret til både Tyskland, England, Schweiz, Frankrig og senere også til Hongkong og Shanghai i Kina. Produktionen og eksporten voksede i takt med at de mange juletræer voksede op og løbende blev der plantet nye træer. I dag svinger produktionen af juletræer mellem 15.000 og 30.000 stk. afhængig af afsætningsforhold og fældninger. I 2001 begyndte man også at afholde såkaldte Jule-Natur-Safari i Gallehus Skov med naturvejlederne Ivar Gram og Jens Erik Thomsen og godsforvalter Søren Frederiksen. Her kunne folk fra hele landet komme og høre om naturen og fælde deres egne juletræer. Samtidig var der planlagt overnatning på Schackenborg Slotskro. Helt uventet og til stor glæde for gæsterne, mødte og-så prinsefamilien op, for at fælde deres juletræ.

Den almindelige skovdrift var ramt af dårlige tider i 1990erne, og helt galt gik da orkanen den 3. december 1999 væltede op mod 50 ha nåleskov. Kort tid efter i 2000 ramte en storm det mellemste Europa og væltede også store skovområder der. Skovdriften gik helt i stå og det tog lang tid at rydde op efter stormskaderne. Heldigvis fik man dog andel i stormfaldspakken, og fik dermed midler til plantning af robust løvskov med fredskovspligt. Før 1999 udgjorde nåle-skovene 75% af arealerne og efter orkanen kun 30%. I dag er Gallehus en udpræget løvskov med mange nye træer. Tilsammen råder Schackenborg Gods over i alt 200 ha, hvor Gallehus Skov fortsat udgør 110 ha, mens Solvig Plantage er vokset til 90 ha. I dag er der også igen kommet flere penge i skovdriften og priserne på både træ og træflis er markant stigende. Træ-flis er også blevet en god salgsvare, for der ydes støtte til træflis, da det er CO2-neutralt. I 2007 blev Gallehus også kendt for en egesnaps, hvor en egepind fra skoven udgør farve- og smagsstof. Egesnapsen sælges gennem selskabet ”De 5 Gaarde”.

Jagten i Schackenborg Gods’ skove har i mange år være udlejet, men fra 2005 overtog Prins Joachim selv jagtretten i Gallehus Skov. Der blev ansat en natur- og vildtforvalter, Jacob Skovmand, der herefter har stået for naturvedligeholdelse, udsætning af vildt, vildtpleje og afholdelse af jagter. Der afholdes to jagter om året, en andejagt i september og en fasanjagt i oktober. Prins Joachim deltager altid selv i jagterne sammen med sine bekendtskaber, og under jagterne bruges der både klappere og apportører.

Litteratur:
Henrik J. Møller: Schackenborg Slot før og nu.