Galionsfigur


Galionsfigur fra barken Sixtus.

Intro

Galionsfiguren, der pryder Skibsrederforeningens bygning i Nordby placeret ud mod Langelinie, stammer fra barken ”Sixtus”, der med sine 1807 bruttoregisterton var det største skib, der har været hjemmehørende på Fanø. Figuren blev sat op i juni 1973.

Barken "Sixtus" hed først "Swanmore". Skibet blev bygget 1886 i Belfast og blev købt fra Liverpool den 22. maj 1896 for 8.300 pund sterling af Rederiselskabet Sixtus. Casper P. Holm var korresponderende reder og Barken blev ført af kaptajnerne H. P. Larsen og W. Eriksen.

"Sixtus" fuldførte flere rejser før den skæbnesvangre, der endte med forlis i 1905. Bl.a. en rejse 1898 – 99 i hvedefarten med 108 dage fra Astoria til Queenstown på 108 dage.

Den 17. maj 1905 afsejlede ”Sixtus” fra Barrt til Valparaiso lastet med 2300 tons kul og koks. Ifølge en observation 26. juli skulle kursen, som var lagt øst om Falklandsøerne, føre skibet sikkert uden om øerne, men den 27. juli løb skibet på nogle skær sydøst for Falklandsøerne. Skibet blev stående på grund og fyldtes med vand. Alle mand kaldtes op, og besætningen bjergede sig i bådene. Om morgenen lykkedes det at lande på kysten lidt nordligere for Post Stanley, hvor skibet hurtigt blev sønderslået og solgtes senere som vrag med inventar for kun 750 kr.

På fremtidige søkort blev de navnløse klipper benævnt som "Sixtus Rock".

Kilde:www.Mitfanoe.dk