Galgehøj og Tinghøj


Galgehøj ved Emmerlev. Henrik J. Møller

Intro

Galgehøj og Tinghøj var Højer Herreds tingsted og rettersted ved Emmerlev

Højer herreds tingsted har siden gammel tid ligget ved Emmerlev.

Først lå tingstedet på oldtidshøjen Tinghøj, men blev senere flyttet til Højkro.

Retterstedet lå på en anden oldtidshøj, den 20m høje Galgehøj og vejen fra Sønder Sejerslev ud til højene hedder i dag Galgevej.

Fra disse høje er der en glimrende udsigt ud over Vadehavet.

Højer herred omfattede Højer sogn, Højer landsogn, Hjerpsted sogn, samt størstedelen af Emmerlev og Skast sogne. Senere blev herredet lagt sammen med Tønder herred.

Midt i 1800-tallet husker ingen længere til henrettelser, men i 1856 blev der rejst en sten ved Galgehøj med inskriptionen ”Hoyer Herreds Rettersted”. Stenen forsvandt igen omkring 1920.

Højer birk, der omfattede Højer flække havde sit eget ting- og rettersted.

Litteratur:
Niels H. Kragh Nielsen: Galgehøj og rettersted, Aabenraa 2002