Galgebakken ved Løgumkloster


Galgebakken. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Galgebakken om vinteren. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Skilte viser vej til retterstedet. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum

Intro

Galgebakken i Løgumkloster Plantage er fra middelalderen. Retterstedet var placeret, så det kunne ses på lang afstand og mane til anstændig opførsel.

Til skræk og advarsel

Galgebakken syd for Løgumkloster er et rettersted, der går tilbage til middelalderen. På bakken står en sten, hvorpå der indtil 1860erne stod; "Løgumkloster Birks Rettersted". Birket omfattede i middelalderen Løgum Klosters jorder, og efter 1548 hele Løgumkloster amt. Retterstederne placeredes ofte højt og i nærheden af vigtige veje, så de både var lette at komme til og kunne fungere til skræk og advarsel for alle vejfarende.