Galgebakken ved Holeby


Stenen til højre markerer Galgebakken. Næste sten - ved det lille træ - markerer galgepælen. Foto 22. juni 2011


Galgebakken. Foto 22. juni 2011


Inskription: HER STOD INDTIL 1845 GALGEPÆLEN, EN KROGET KNASTEFYLDT EGESTAMME. Foto 22. juni 2011


Lidt længere fremme, i skovkanten ved vejen, står endnu en sten, med inskriptionen: RAKKERKULEN. Foto 22. juni 2011


Skitse over området i gamle dage. I dag er vejføringen helt anderledes. Fra Jens Wolsings bog "Holeby II"

Intro

Vest for Holeby, på Vesterbyvej, lå indtil 1798 Fuglse Herreds tinghus. Her lå også et rettersted, Galgebakken.

Vest for Holeby, på Vesterbyvejs højre side, ligger galgebakken. En lille bakke ca. 9 m over havet.
Her stod indtil 1845 galgepælen, der ifølge overleveringerne var en knastfuld og knortet, meget kroget egestamme, som var gravet dybt ned i bakkens ler.

Markerne syd for galgebakken hedder Stejlerne. Her blev de døde lagt på stejle. Nord for bakken lå Rakkerkulen. Her var det, rakkerne smed de henrettedes knogler, når de efter en tid for vind og vejr faldt ned fra galgen. I vore dage noget makabert, men dengang almindeligt.

På foranledning af lokalhistorikeren Jens Wolsing blev der rejst tre sten som minde om det gamle rettersted. De bærer indskrifterne "Her stod indtil 1845 Galgepælen, en kroget knastefyldt egestamme", "Galgebakken" og "Rakkerkulen".

I dag er Vesterbyvej en mindre befærdet vej, og for nutidsøjne ser det ud, som om tinghus og rettersted har ligget på en øde mark. Således var det dog ikke. Vejen fra Maribo til Rødby (den tids "Fugleflugtslinie") gik tæt øst om tinghuset og galgebakken, og vejen fra Rødby til Nysted gik ud fra Maribovejen vest for tinghuset og syd om denne og galgebakken, således at disse to celebre steder kom til at ligge tæt på to hovedveje, hvilket også ses af skitsen fra Jens Wolsings bog om Holeby.

At et rettersted lå centralt, var meget almindeligt på de tider, idet det jo skulle indgyde folk respekt og samtidig fortælle forbipasserende, at der herskede ordnede forhold på egnen. Det blev jo især fremhævet, hvis der hang en misdæder i galgen.

Kilde:
Jens Wolsing: Holeby II


I den vestlige del af Holeby sogn lå indtil 1798 Fuglse Herreds tingsted. Tingstedet var en lille, trelænget gård, som var blevet ombygget omkring 1850. Den havde ved udskiftningen fået matr.nr. 26.

Når man kommer fra Sædinge mod Holeby, efter tilkørslen til motorvejen, over vandløbet Tinghusrenden, som er skellet mellem Sædinge og Holeby sogne, ligger Vesterbyvej. Lidt fremme ad Vesterbyvej står der to træer. Det var her, det gamle tingsted lå.

De seneste ejere var Christoffer Christoffersen fra 1929 og derefter Hans Wrede, som købte ejen-dommen i 1937. I dag er bygningerne væk, og jorden lagt sammen med naboejendommen.

Kilde:
Jens Wolsings: Holeby II
Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog 1940