Galgebakken
Intro

Her lå i 1700-tallet et rettersted, hvor datidens forbrydere blev straffet - og i nogle tilfælde henrettet. Tyve kunne idømmes piskning, som sikkert foregik herude. Fra 1802 blev retterstedet flyttet til Kløvermarken på det nordlige Amager, hvorfra udtrykket "Amager Halshug" stammer.