Galgebakken, Albertslund


Galgebakken. Galgebakken

Intro

Boligbebyggelsen Galgebakken i Albertslund blev opført i 1972-74 for Vridsløselille Andelsboligforening af arkitekterne Hanne Marcussen, Jens Peter Storgaard og Jørn og Anne Ørum-Nielsen samt landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt...

Boligbebyggelsen Galgebakken i Albertslund blev opført i 1972-74 for Vridsløselille Andelsboligforening af arkitekterne Hanne Marcussen, Jens Peter Storgaard og Jørn og Anne Ørum-Nielsen samt landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt. Den rummer 570 boliger fordelt på toetages rækkehuse og enetages gårdhuse. Derudover er der nogle få et-rums boliger, for eksempel kollegieværelser eller pensionistboliger. Selve bebyggelsesplanen er forholdsvis stram med korte rækker af huse på hver side af et boligstræde, mens selve facaderne skyder sig frem og tilbage og danner små, beskyttede uderum. ''Kodeordet er fællesskab'' Galgebakken var tidens nye bud på en social og åben boligform, som lagde op til fællesskab mellem beboerne. Det store areal er opdelt i mindre enheder. Her ligger boligerne ud til smalle stræder, der samtidig fungerer som fælles opholdsrum for beboerne. Overgangen mellem boligernes private og offentlige zone er gradueret fra de helt private rum over de halvprivate, der gennem ikke for store vinduer står i uforpligtende forbindelse med strædernes halvoffentlige opholdsarealer. Husene er opført i betonelementer uden anden dekoration end espalierer og pergolaer, og beboerne opfordres til sammen at indrette og beplante de fælles udendørsrum. Galgebakkens offentlige arealer består af de bilveje og stisystemer, der binder hele bebyggelsen sammen, og i fællesanlægget med butikker og institutioner. Fællesskabet er kodeordet.