Gadstrup


Kühlmeyers Teglværk, Gadstrup Mark. Billedet tilhører Nr. Aaby, Udby og Føns Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Gadstrup er nævnt første gang 1470 i formen Garstorp. Forleddet er mandsnavnet Garth. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.