Gadekæret.


Efteråret 2019
Laura i gadekæret. Se omtalen.


Følget ved Klaus Berntsens jordefærd passerer Gadekæret. Bemærk pigerne der drysser blomster foran optoget.


Gadekæret omkring 1900.

Intro

Gadekæret som det ser ud i 2019, efteråret. Det nuværende gadekær er det sidste af tre gadekær, der har været i Højby.

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

Under redigering