Gadbjerg kirke


Gadbjerg kirke før 1930. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Gadbjerg kirke var i middelalderen viet til Skt. Laurentius og består af et romansk kor og skib samt to sengotiske tilføjelser – vesttårn og våbenhus.

Gadbjerg kirke var i middelalderen viet til Skt. Laurentius og består af et romansk kor og skib samt to sengotiske tilføjelser – vesttårn og våbenhus. De romanske dele er oprindeligt opført af frådsten og granitkvadre men i dag for en stor del skalmuret. Det er meget muligt, at skibet havde en noget lang bygningsperiode, da det kun er det vestligste afsnit, der er opført af granitkvader, mens det østlige består af frådsten - en stenart der typisk blev opbrugt først. Vesttårnet er opført af granitkvadre og teglsten. I 1785 blev tårnet gjort lavere til den nuværende højde. Kirkens indre har flade bjælkelofter.

Døbefonten er romansk og lidt usædvanlig ved sin placering. Den står nemlig fortsat på sin oprindelige plads ved indgangsdøren. Efter reformationen i 1536 blev det ellers normalt i danske kirke at flytte fonten op mod koret. I 1643 blev der hængt en dåbshimmel over døbefonten. Altertavlen er bygget i 1600-tallet, mens der omkring 100 år senere blev indsat et par figurer på den. Maleriet i midten er en kopi af Leonardo da Vincis ”Den sidste nadver” fra 1885. Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde fra 1800-tallet. De fire øverste stolegavle er fra omkring 1600 med Herman Juel til Refstrup og fru Maren Juels fædrene og mødrene våben. Der skal eftersigende have stået et gravkapel ved koret for Refstrups ejere. Det vides ikke, hvornår dette er blevet nedbrudt.

Henvisning:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.greneprovsti.dk