Gadbjerg Mølle
Intro

Møllen er bygget i 1885 af møller, Steffen Jacobsen, i 1912 overtog sønnen Carl Jacobsen møllen. I 1924 solgtes den til Niels Jørgen Jørgensen fra Bredsten Mølle.

Gadbjerg Mølle, matr. nr. 1b, Gadbjerg. Blev bygget i 1884 af Steffen Jacobsen fra Tofthøj, han drev den til sin død den 16. juni 1893 kun 53 år. Hustruen drev den videre med sønnen Carl, født 16. marts 1877, han overtog møllen i 1912. Solgte den i 1924 til Niels Jørgen Jørgensen født på Bredsten Mølle 27. marts 1996. Han var ungkarl, da han kom til Gadbjerg. Med sig havde han forældrene fra Bredsten Mølle. Niels Jørgen Jørgensen blev gift den 17. juli 1932 med Ane Marie Jensen født 16. okt. 1908. Deres søn Gotfred Jørgensen var sidste møller på Gadbjerg Mølle. I 1924 blev der indlagt en 18-20 hk. Holstrbro motor. I 1929 blev der foretaget en større modernisering. Møllen havde en betydelig foderstofhandel i 1930 opførtes en hal til foderblanding. Møllen blev solgt til KFK og nedlagt