Gabels Torv/Gabels Plads


Ting-Arresthuset, Gabelsgade 4, .Gabelsgård

Intro

Navngivet den 4. februar 2010, hed tidligere Gabelsgade. Opkaldt efter geheimeråd Christian Carl von Gabel, 1724-1800. Han var blandt andet stiftsamtmand i Aalborg, og hans gård var beliggende hvor Slotsgade og Nytorv mødes.

''Parkeringsplads''Navneændringen skete i forbindelse med etableringen af torveområdet i 2010, den var et udtryk for, at det også navnemæssigt blev markeret, at gaden skiftede karakter fra at være en parkeringsplads, til at være et sted hvor der blev plads til mange forskelligartede aktiviteter. Før Gabels Plads var der en gade med navnet Gabels Gade.