Gaasepigen / Gåsepigen


Vesterbro, Gåsepigen, Nye Danskes bygning t.v. og rutebilstationen i baggrunden.


"Gaasepigen" af Gerhard Henning set mod vest med Rutebilstationens restauration i baggrunden. To smådrenge ved skulpturens bassin.


Gaasepigen af Gerhard Henning set mod syd-øst. Inskription på bassinet: C.W. OBEL 1787 - 1937.

Intro

"Gaasepigen" er et lige så yndet fotografisk motiv for turister som "Den lille havfrue" ved Langelinie i København. "Gaasepigen" er udført af billedhuggeren Gerhard Henning og skænket byen af C.W. Obel. Den blev opstillet på Vesterbro og afsløret ved fabrikkens 150 års jubilæum den 26. juni 1937.

''Afsløringen'' Hele byen var klædt i fest, da fabrikken fejrede sit jubilæum og afslørede "Gaasepigen". Statsminister Th. Stauning var sammen med mange andre prominente mødt op, da direktør Frederik Obel afslørede fabrikkens gave til byen i taknemlighed for de gode arbejdsvilkår, den havde givet fabrikken gennem 150 år. Pigen og gåsen er anbragt på en brøndkarm udført i granit efter tegning af Kaare Klint. Det var oprindelig meningen, at Hugo Liisbergs "By og land" skulle have stået her, men man blev bange for, at den ville dominere for meget. ''Rygtet siger'' at der i stedet for en yndig ung dame skulle være en stor cigar, da statuen blev skænket af Aalborgs store tobaksfabrik, C.W. Obel. ''Se flere billeder af Gaasepigen hos Aalborg Stadsarkiv: '' [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8g%E5sepigen2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8g%E5sepigen2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4]

''Billedhugger Gerhard Henning'' Billedhuggeren Gerhard Henning, der er født i 1880 i Sverige, kom til Danmark i 1909, hvor han knyttedes til Den kgl. Porcelainsfabrik i seks år. Siden var han på kortere ophold i Sverige, England og Italien, men rejserne betød ikke så meget for ham, som for mange andre kunstnere. Han fordybede sig hellere i problemerne hjemme. Selv om han var svensk af fødsel, knyttedes han til Danmark med så stærke bånd, at han blev dansk statsborger i 1931, og han er en af periodens fornemste billedhuggere. Han døde i 1967. Hans levnedsløb er uden voldsomme ydre begivenheder, men en beretning om selvransagelse og tvivl, om ukuelig energi og flid, og den rolige vækst har altid været hovedmotivet i hans liv. Både som tegner, modellør og billedhugger nåede han betydelige resultater, og en lang række af hans værker findes på danske og svenske museer.