Gårslev kirke


Gårslev kirke

Intro

Gårslev kirke er en forholdsvis stor kirke, der har et lidt særpræget udseende i øst, da koret afsluttes med et kapel fra 1700-tallet. Kirken stammer fra omkring år 1200.

Gårslev kirke er en forholdsvis stor kirke, der har et lidt særpræget udseende i øst, da koret afsluttes med et kapel fra 1700-tallet. Kirken består af et romansk kor og skib. Skibet blev omkring år 1300 forlænget i vest. Senere i middelalderen blev der opført et tårn i forlængelse af skibet. Den oprindelige romanske kirke er opført af veltilhuggede granitkvadre. I korets sydmur ses et noget lavtsiddende vindue, der muligvis har været et spedalskhedsvindue, som det også ses ved Smidstrup kirke. Våbenhuset er, som det ses i dag, bygget i 1800-tallet.

Kapellet ved korets østside er opført af slægten Bolvig til Nebbegård, der i 1700-tallet var ejere af kirken. Bolvig-slægten solgte i begyndelsen af 1800-tallet selve kirken til sognet og få år senere også kapellet, som nu er indrettet til sakristi.

I kirkens indre er den romanske korbue senere blevet udvidet. Mens skibet fortsat har fladt bjælkeloft, så har koret i senmiddelalderen fået indbygget et krydshvælv. Altertavlen er et lidt usædvanligt billedskærerarbejde i senbarok, leveret fra Hans Nielsen Bangs værksted i Middelfart mellem 1675-80. Der er i tavlen et våben for Jens Lauridsen Risom til Nebbegård samt hans hustru Sophie Lauridsdatter Friis. I midtfeltet findes en kopi af Leonardo da Vinci’s maleri Den Sidste Nadver, der er yngre end selve tavlen.

Prædikestolen er foræret til Gårslev kirke af herredsfogden Mads Henriksen i 1601. Kirkeskibet er en model af Fregatten Jylland fra 1955. Herudover findes der i våbenhuset en gammel og kraftig pengeblok i egetræ fra 1600-tallet, der er solidt armeret.

Henvisning:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.gaarslev-kirke.dk