Gårslev


Gårslev nye skolebygning blev indviet i 1965. Fotograf: Allan Simonsen

Intro

Landsbyen har været kendt siden o. 1330, hvor navnet var Garzløøf, muligvis afledt af personnavn Gar(th) som forled og lev - ejendom (arv) som efterled. Gårslevs indbyggertal er i 2008 på 1.102.