Gården Skivdal


Kopi af tegning fra 1870 af gården Skivdal i Højen Skov. Vest for gården lå en humlehave. Man kørte ind i gårdsrummet gennem en port i bygningen til venstre i billedet.


Kirsten Jørgensdatter, født 1803 i Høllund, Ødsted Sogn. Død 1867 på gården Skivdal i Højen Skov, Højen Sogn. Hun blev i 1821 gift med Christen Jensen Buch, som var født 1792 på Jægergaarden. Han døde i 1844 på Skivdal.

Intro

Skivdal i Højen Skov ved Vejle er samlet af flere parceller. Hovedparcellen er udgået fra Gård nr. 11 i Højen, som Hans Pedersen Hauge i 1783 solgte det halve af til svigersønnen, Jørgen Nielsen, for 580 Rigsdaler. Jørgen Nielsen udparcellerede og blev hermed den første ejer af gården Skivdal.

På billedet af ''gården Skivdal'', eller rettere tegningen/maleriet, ser vi gården som kunstneren valgte at forevige den i 1870. Kopien af det originale billede er fra et lille hæfte, som tilhører Ilse Claudi Johansen, og som er udarbejdet i 1982 af Niels Buch-Jepsen. ''I samme hæfte omtales gården således: '' '''- Billedet af Skivdal er en kopi af en tegning fra 1870. Om proportionerne er korrekte, kan ikke bekræftes, men bygningernes beliggenhed er rigtige. Indkørslen til gården var gennem en port i det vestre hus (til venstre på tegningen). I det østre hus var familiens bolig, indtil det nye stuehus blev bygget i 1847, efter Christen Buchs død i 1844. Jens Buch blev da bestyrer for sin moder, Kirsten Jørgensdatter. Til venstre i billedet skimtes en humlehave, som efter Bodil Buchs udsagn var ualmindelig på egnens gårde. ''' ''Omtale af Skivdal i slægtsbog:'' I Slægtsbog over slægterne Buch og Smith-Hansen samt Hummelgaardslægten, udarbejdet af Niels Buch-Jepsen i 1972, (denne bog er ligeledes i besiddelse af Ilse Claudi Johansen), omtals Skivdal således: '''- Skivdal i Højen Skov er samlet af flere parceller. Hovedparcellen er en parcel fra gård nr. 11 i Højen. 1783 sælger ''Hans Pedersen Hauge'' sin halve gård til svigersønnen ''Jørgen Nielsen'' for 580 Rigsdaler. ''''''Hartkorn: 2 tdr., 7 Skp., 1 Fdkr., 1 1/2 Alb.''' '''Han udparcellerer gården og bliver den første ejer af Skivdal. ''' ''' 1807 køber Jørgen Nielsen og en mand i Vejle et skovskifte og en eng af Thomas Olesen på Stenogaard. Og 1812 køber de samme 2 skifter fra Jens Johansen Smeds gård i Højen, som udparcelleres. ''' ''' ''''''1817 køber Jørgen Nielsen den part, manden i Vejle (Jens Ottesen) har haft i de købte skov- og engskifter, men han frasælger jord, bl.a. til Laurs Hansen, en parcel med godt 5 1/2 Skp. hartkorn. ''' '''1818 sælger Jørgen Nielsen Skivdal af hartkorn 1 Tdr., 2 Skp., 2 Fdkr., 4/5 Alb. og Skovskyld i Fdkr., 2 3/5 Alb. til sin slægtning, ''Frederik Jørgensen'', for 1.000 Rdl. og aftægt. ''' '''1821 sælger Frederik Jørgensen gården til Christen Jensen Buch fra Høllund (i Ødsted Sogn) for 920 Rdl. sølv. ''' ''' ''' '''''Christen Jensen Buch'' blev gårdens ejer fra 1853. ''' '''Omkring 1890 afstod Christen Jensen Buch gården Skivdal til sin svigersøn, ''Rasmus Smith-Hansen'' fra Degngaard (øst for Højen Kirke).''' '''(Rasmus Smith-Hansen byggede i 1905 stalden om i det vestre hus og flyttede indkørslen hen, hvor den går nu (skrevet i 1982). I 1914 blev stalden igen bygget om til det nuværende udseende. Skivdal har siden været ejet af Niels Smith-Hansen (ligeledes skrevet i 1982).)'''