Gården Bellevue


Gården Bellevue - Haderslevvej 50 - i dag Bellevuegade 3.

Intro

Gården blev opført i 1830'erne af kancelliråd Albinus, og den lå syd for Kolding Købstad med facade ud mod Sdr. Landevej (i dag Haderslevvej). Adressen vil i dag være Bellevuegade 3.

Gården Bellevue har gennem tiden haft forskellige ejere. Albinus, som var forhenværende apoteker fra Assens opførte det i 1830 og solgte gården i 1857 til Adam F. Moltke. Omkring 3 år senere i 1860 blev gården solgt til S. Quistgaard, som var tidligere borgmester. i 1871 skiftede gården igen hænder - denne gang til Jacob Thygesen. Hans dødsbo skilte sig af med gården omkring 1910, hvor jorden blev solgt til et konsortium og gården blev efterfølgende revet ned.

Under Treårskrigen mødtes prøjsiske og danske udsendinge på gården 14. juli 1848 for at forhandle våbenhvilebetingelser. I forhandlingerne deltog bla. oberst Lessøe der er mindet ved Lessøestenen. Gården er også bekendt fra et prospekt af J. C. Bruun, hvor danske tropper 7. august 1848 drager mod syd og tilskuerne på gården iagttager tropperne med byen i baggrunden.