Gård fra True ved Århus (nr. 42)


Truegården er kalket rød med sort opstolpning. Der var rigeligt og flot bindingsværk, som gerne måtte fremhæves. Der er to porte ind til den lukkede gårdsplads, gadeporten og tofteporten, som fører ud til markerne.


Midt på gårdspladsen ligger møddingen. Den måtte gerne være stor, for det var tegn på mange dyr og dermed velstand. Her ligger også brønden, og møddingens nærhed kunne give anledning til forurenet vand - som derfor blev brygget til øl.


Stuen er meget traditionelt møbleret: langbord, langbænk ved ydervæggen hvor mændene sad efter rang, bordendebænk hvor husbond tronede, tog imod og passede på værdierne i tobaksskabet bag ham. På bænken mod stuen sad kvinderne.Intro

Truegården er en typisk østjysk gård og har en historie som går tilbage til 1600-tallet. Gården har et utal af spændende mærker som blev hugget i tømmeret, da bindingsværkets dele blev tilhugget. Sporene kan bruges til at følge anlæggets udvikling!