Gård fra BornholmIntro

Frilandsmuseets gård fra Bornholm hed Damaskegård, og lå i Østerlars sogn. Folkene på gården hørte til Bornholms elite af gårdmand med store gårde og mange dyr.På Bornholm lå de store gåde enkeltvis og der var ikke mange landsbyer.

De første spor efter gården er fra slutningen af 1500-tallet men gården står indrettet som den var i begyndelsen af 1900-tallet. Det var en velhavende gård med mange folk ansat og mange husdyr. På gården var der 5 heste, 15 køer og en tyr, 6 kvier og 6 kalve. Desuden 20 grise som blev sendt til øens andelssvineslagteri hvorfra kødet eksporteret videre, blandt andet til England og Tyskland. Også smørproduktionen var betydningsfuld. Omkring år 1900 var der lige under 20 andelsmejerier på Bornholm, som alle lavede smør og ost af mælken fra de lokale bønder. Det meste af gården er fra omkring år 1800. Østlængen kom til i 1842, og i 1865 byggede man det lille fritstående bage- og vaskehus bag køkkenet. I løbet af 1800-tallet blev stuehuset gjort bredere bagtil, så der blev plads til et stort køkken og et sovekammer. I udlængerne lægger man særligt mærke til hestestalden. Den er rummelig, og kalket i en fin, lyseblå farve. Den blå farve skulle efter sigende virke afskrækkende på fluer, men den giver også rummet et helt særligt lys. Stuerne er indrettet efter tidens smag og mode. En undtagelse er dog det store gavlværelse, salen. Den er møbleret som storstuerne typisk var det på landet, med seng, dragkister til opbevaring og ekstra stole og borde. Stuen blev også brugt som ligstue, hvor gårdens døde lå i åben kiste indtil begravelsen.