Gående mand
Intro

Erik Heides skulptur er udført som en abstraktion over en gående mand. Manden er gengivet gående uden hoved og arme. Støbejernsfiguren er fremstillet med enkelthed for øje og med sans for støbejernets materielle særegenhed.

''Publiceret''

Erik Heide blev på Akademiet uddannet inden for maleri og grafik. Det er dog som billedhugger, at han for alvor er blevet en etableret del af den danske kunstscene. Heide er en af vore væsentligste kirkeudsmykkere, og hans altertavler og krucifikser kan opleves i en lang række kirker landet over. Ud over de kristne symboler har han også lavet række skulpturer af mere verdslig karakter. Skulpturerne har oftest udgangspunkt dyreformer som fuglen og fisken og i de naturelementer, han er fortrolig med fra fødeøen Mors i Nordjylland, symboliseret ved vingen, vinden og bølgen.