Fyrskibet Grådyb


Fyrskib GRÅDYB

Intro

Fyrskibet Grådyb rev sig løs og drev rundt under en storm den 5. december 1914 kl. 20.00

Om eftermiddagen klokken 20.00 meldtes fra Blåvandshuk Fyr, at "Grådyb" fyrskib var i drift og i nød. Kort efter meldtes fra fyret, at det var fyrskibets stopper, der var sprunget, men ankerkæden holdt, og at fyrskibet nok kunne klare sig. Klokken 23.00 telefoneredes fra fyret, at fyrskibets ankerkæde var sprunget, og at skibet drev og var i nød. Redningsmandskabet blev alarmeret "for at kunne være klar i tilfælde af, at skibet skulle strande her. Tillige blev en ekstra vagt sendt ud for at holde skarpt udkig." Ca. klokken 01.00 telefoneredes fra fyret, at skibet var kommet ind til Skallingen og lå for anker og alt vel. Redningsaktionen indstilledes.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Orkanagtig storm, svære byger, ualmindelig høj sø

Årsag: Storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Grådyb var et dansk fyrskib med hjemsted i Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.