Fyret i Lågmaj


Fyrtårnet ses til højre. Egernsund Kirke til venstre. Foto: Christian Frederiksen


Fyret, set fra Fjordvej. Foto: Christian Frederiksen

Intro

Fyret på Fjordvej er et ledefyr, der med sit bagfyr viser skibe sikkert gennem sejlrende til og fra Flensborg.


Fyret i Lågmaj (Lågmade) blev bygget i 1896 i den tyske tid, hvor Sønderjylland hørte til Tyskland. Tyskland havde besluttet at blive en stor sømagt, og foretog en store flådeopbygning omkring århundredskiftet med bl.a. udbygningen af Marinestationen i Sønderborg. Der blev opsat 10 ens fyrtårne på den tyske del af østkysten. Fyret er et ledefyr med et bagfyr 700 m. inde i landet, stående på en 21 m høj gittermast.
Fyret, med sit bagfyr, leder skibene gennem den meget smalle sejlrende ved Sandager. Ved indsejlingen til Flensborg, skal skibene derfor orientere sig bagud for at træffe sejlrenden.

Læs mere på: www.fyrtårne.dk


I 1925 blev fyret elektrificeret og spritbrænderen blev udskiftet med en glødelampe.

Under de store flyangreb på Flensborg/Kiel i 2. verdenskrig blev fyrpasseren, hver gang med en soldat fra besættelsesstyrken som ledsager, sendt op for at slukke fyret.