Fyrendal Kirke


Fyrendal kirke fra NØ, sakristi og nordfløj


Fyrendal kirke fra SØ


Fyrendal kirke Kristusfigur


Fyrendal Kirke Gyldenløve-Grubbe våben øverst på korgitter


Fyrendal Kirke altertavle


Fyrendal kirke degnestol


Fyrendal kirke epitafium

Intro

Sognet hed oprindelig Vindinge, men skiftede navn, da hovedgården Vindingegård i 1677 blev ophøjet til baroniet Fuirendal. Baroniet blev i 1708 indlemmet i grevskabet Holsteinborg. Fyrendal kirke ligger tæt ved herregården.

Af den romanske kirke fra 1100-tallet er kun skibets sidemure tilbage. I anden halvdel af 1200-tallet er indmuret høje gotiske vinduer. Senere i middelalderen er tilføjet korsfløje og tårnet. Omkring 1500 er indbygget hvælv i skibet og det romanske kor nedbrudt og erstattet af en forlængelse af skibet samt et nyt kor i samme bredde som skibet. Efterfølgende er det lille sakristi opført. Kirken har oprindelig haft et våbenhus, der er nedbrudt i 1700-tallet.


I nordre korsfløj figursten over Erik Christoffersen til Vindinge (død 1554) med to hustruer, Margrethe Hollinger og Sidsel Skave, samt over Hedewig Offen, død 1715, ligsten over Henrik Nielsen , død 1730, Tornemark Mølle og hustru Maren Sørensdatter, død 1740, samt over Christian Lindam, død 1757, forvalter og inspektør ved Fuirendal og Holsteinborg Grevskab.


Altertavle fra ca. 1685 bekostet af baron Fuiren. Alterbilledet, der er omgivet af bladornamentik, forestiller nadverens indstiftelse. På hver side af alterbillet en søjle med vinranker og yderst Kristusfigurer – den tornekronede og den opstandne Kristus. I nederste felt en malet indskrift. Korgitter fra omkring 1640 med dobbeltdør over hvilken er anbragt et større topstykke med Gyldenløves og Grubbes våben. Foran korgitteret to figurer – Moses og Kristus, fra Abels Schrøders værksted. Prædikestol fra 1616, formentlig af Roskildemesteren Anders Nielsen Hatt. Epitafium(ca. 1630) over landsdommer Wilhelm Dresselberg til Vindinge og hustru Karen Grubbe. Epitafium (1670) over Frederik Andersen Klyne med to hustruer og 7 børn – sognepræst og provst i Øster Flakkebjerg Herred.


Sognet var oprindelig hovedsogn med Kvislemark som annekssogn. I 1650 – formentlig samtidig med den endelige nedlæggelse af landsbyen Vindinge – lod Gunde Rosenkranz til Vindingegård præstegården flytte til Kvislemark, som herefter blev hovedsogn.