Fynsværket


Fynsværket. Interiør.


Fynsværket, Odense Kanal i forgrunden.


Odense Kanal med Stige færgen. I baggrunden Fynsværket.

Intro

Fynsværket er bygget i 1953. Det leverer i dag varme til Odense og strøm til det meste af Fyn.

Fynsværkets skorstene er synlige fra det meste af Odense. I efterkrigstiden og især fra 1950’erne blev der landet over opført store centrale elektricitetsværker og fjernvarmeanlæg. Fynsværket blev opført ved kanalen i 1953. Det afløste det kommunale elværk på Klosterbakken i Odense, som nu er revet ned. Fordi værket ligger ved kanalen, kan kullene sejles til det store kraftvarmeværk. Værket er udvidet gentagne gange over årene, senest i 1990’erne. I 2002 er nogle ældre bygningsdele revet ned.

Værket har i dag en effekt på 640 MW, og det producerede i 2004 netto 1.997 GWh el og netto 8.564 TJ fjernvarme. Værket har omkring 110 medarbejdere.

Der er to kraftvarmeblokke på Fynsværket. Blok 3 er fra 1974 og anvender kul, olie og naturgas, mens blok 7 er fra 1991 og bruger kul og olie til produktion af el og fjernvarme.