Furrebyvej

Intro

Navngivet den 31.oktober 1966 sammen med andre gader i området mellem Smedegårdsvej, Tranholmvej og Skallerupvej. Vejene fik alle navn efter stednavne i Vendsyssel.

''Vejplan'' Navngivningen var en del af en større vejplan, hvor i alt 52 gader i Nørre Tranders, Øster Sundby, Mjel og Rørdal blev navngivet efter et princip om, at vejene i de enkelte kvarterer skulle have en indbyrdes tilknytning. Navngivningen af vejene havde længe været "stærkt påkrævet af hensyn til såvel beboerne som postvæsenet"*, men Udvalget for Gade- og Vejvæsenet havde stillet sagen i bero indtil en samlet vejplan for de nye boligområder i Aalborg Øst var udarbejdet. ''Aalborg Byråds forhandlinger '' 8-1-11-66