Fuglsig Mose
Intro

Under tørvegravning blev der i denne mose i 1942 fundet en ryghvirvel, et knoglefragment, flere lerkarskår og et kranie med et hul over det venstre øje. Mosen, tilhørte gårdejer Chr. P. Christensen fra Amdalgård. Fundene blev i 1942 brugt som beviser på at der har foregået menneskeæderi i Vendsyssel

I forbindelse med fundene i mosen ved Amdalgård fremlagde daværende leder af Vendsyssel Historiske Museum, tandlæge Holger Friis, en teori om, at kraniet var den eneste der var tilbage efter en kannibalistisk handling, hvor et menneske blev slået ihjel og fortæret.

Hjørring Amtstidende skriver d. 16/6 1942 at tandlægen "fra Zoologisk Museum og Nationalmuseet har faaet Meddelse om, at man ogsaa her har fundet Bekræftigelser af Teorien".

De kendsgerninger, der danner baggrund for teorien er, at man andre steder har fundet flækkede knogler, hvor marven er fjernet (spist) og at kun kraniet er bevaret i dette tilfælde.

I dag tror vi at der er tale om ofre gjort til guderne.

Svennum Offermose er en lignende lokalitet hvor hele 6 kranier - men ingen øvrige menneskeknogler - er fundet.