Fuglse kirke


Fuglse kirkegård


Fuglse kirkegård


Fuglse kirkegård


Fuglse kirke har en fremtrædende beliggenhed på toppen af en lille brat bakke.


I 1818 var spiret spånbeklædt, styrtede ned i en storm 1836 og blev genopbygget i 1839.


Fuglse kirke


Fuglse kirke


Indre set fra alter


Indre set mod øst


Altertavle, renaissance 1610.


Prædikestol o.1600


Prædikestol, renaissance fra o.1600


Døbefont, romansk monolit af granit


Nygotisk trætavle på skibets sydvæg. Våbenskjolde fra Henning Gøyes og Anne Skrams bedsteforældre sad på herskabsstolene men er nu anbragt på trætavlen.


Orgel, nyere


Hænger i kirken


Præstetavle


Kirkegården

Intro

Oprindelig romansk kirke, der efter ombygninger i 1500-tallet fremstår som en ren renæssance bygning. Tårnets spir var frem til ca. 1990 tækket med tagspåner, her efter opsatte man kobbertag på grund fugtindtrængning. Kirken er i dag kalket lyserød, tårnet stadig står i blank mur.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Fuglse kirkegård


''Alterbord'', muret i teglsten. De tre sider er beklædt med fyrretræspanel, mens bagsiden er pudset. ''Altertavlen'', renaissance 1610, med senere indsatte malerier fra o. 1700. '' '' ''Alterstager,'' renaissance o. 1600. ''Døbefont,'' romansk monolit af granit. Den ellipseformede fod, hvis nederste del skjules under gulvet, er forsynes med tre lodrette "sømme" og går jævnt over i skaftet, som omgives af en skæv tvillingrundstav. '' '' ''Prædikestol'', renaissance o. 1600. I arkadefelterne står tre reliefagtige statuetter af Peter, Paulus og Johannes, tarvelige kopier af Thorvaldsen, skåret i træ. ''Orgel'', nyere. ''Lysekrone'', renaissance fra o. 1600. Lille kugle forneden og derunder et dobbelt løvehoved med ring af to delfiner i munden. ''Tavle'', nygotisk skjolde, tilhørende Henning Gøyes og Anne Skrams bedsteforældre. Våbenskjoldene er brunmalede, med rester af forgyldning, er nu anbragt på en trætavle på skibets sydvæg, sad førhen på de nu fjernede herskabsstole.