Fuglsøgårds Mose


Eksempler på de lerkar, som er fundet i Fuglsøgård Mose.

Intro

De arkæologiske undersøgelser viser, at der i området omkring Fuglsøgård Mose i ældre jernalder har været brugt som offerplads.

I oldtiden var der til stadighed behov for at holde sig på god fod med guderne. De kunne sikre stammen held i krig, landsbyen et godt høstår, så man trygt kunne se vinteren i møde og ikke være bange for sult for folk og kvæg. Guderne kunne også sikre den enkelte børnerigdom og sundhed og sikkert også det unge menneske kærligheden. Guderne gjorde det dog ikke gratis. De ville have ofre. En mose ved Fuglsøgård, nordøst for Randers, har været brugt som offerplads i tiden omkring Kristi fødsel. Her er der blevet gravet mere end 100 lerkar frem, der nok alle skal tolkes som et frugtbarhedsoffer for den enkelte husholdning.