Fugletårnet ved Sminge Sø


Sminge Sø. Udsigt fra fugletårnet.


Svaner på isen ved Sminge Sø


Der er kanorasteplads i søens nordøstligste hjørne


Sminge Sø set fra sydvest


Fugletårnet ved Sminge Sø

Intro

Sminge Sø er en af de bedste fulelokaliteter langs Gudenåen. De fleste fugle ses ved søen om vinteren, men man kan se fugle ved Sminge sø hele året, enten fra fugletårnet, eller fra langs Trækstien, som går forbi fugletårnet.

Den offentlige adgang til fugletårnet foregår lettest ad Trækstien fra P-pladsen nordvest for Sminge Sø. Fra fugletårnet er der en fin udsigt over Sminge Sø og med Gjern Bakker og St. Troldhøj som det mest synlige punkt mod øst.
I den østlige ende af søen løber Gjern Å ud i Gudenåen, og netop dette sammenrend af vand fra flere sider har skabt Sminge Sø.
Hovedstrømmen i Gudenåen går gennem søen lige neden for Fugletårnet.
Det er netop denne kraftige vandstrøm der holder søen fri for is i de kolde vintermåneder.
Den isfrie strømrende vand, kombineret med isen på den øvrige del af søen, gør Sminge Sø til en meget spændene fuglelokalitet. Det er især vandfugle som ænder, gæs og svaner der kan opleves her i stort tal i de kolde vintermåneder. Fra tårnet kan man især ved solopgang og solnedgang se hundreder af svaner, gæs og andefugle som forlader eller ankommer til deres sikre overnatningssted på søen. På sommerdage kan man være heldig at se rørhøgen svæve lavt over tagrørsbevoksningen, og langs søbredden høres rørsanger og nattergal. På for- og efterårsdage kan man også være heldig at se en fiskeørnen jage fisk i søen, på dens trækrute fra det nordlige Skandinavien til det sydlige Afrika.