Fugleflugtsbrønden i Rødby


Fugleflugtsbrønden fotograferet juni 2011


Fugleflugtsbrønden fotograferet juni 2011


Fugleflugtsbrønden fotograferet juni 2011

Intro

På Torvet i Rødby står en skulptur, en brønd med 5 gæs. Skulpturen blev opstillet og afsløret i 1981. Den hedder Fugleflugtsbrønden. Kunstneren bag de 5 gæs er Vita Thymann, Roskilde.

Samlet højde: 236 cm
Øverste granitkumme: ca. 2 m i diameter.
Nederste granitkumme: ca. 3 m i diameter.

De 5 gæs: ca. 70 x 40 cm


Rødby Byfestkomité var en komité bestående af 12 medlemmer, som supplerede sig selv ved frafald.
Byfestkomiteens formål var at arrangere byfester til fordel for byens forskønnelse. Byfestkomiteen kunne dog stille det årlige overskud til rådighed for særlige formål, når dette formål var bekendtgjort før byfesten.

Kilde:
Statutter for Rødby Byfestkomité.


Fugleflugtsbrønden på Torvet blev afsløret torsdag den 18. juni 1981. Dette skete i forbindelse med Rødbys 750 års jubilæum. Skulpturen var en gave fra Rødby Byfestkomité, og den blev da også overrakt byen af komiteens formand, Bent Hansen.

Borgmesteren, Carl Larsen, takkede på byens vegne for gaven og sagde bl.a.:
Tak til byfestkomiteen. Jeg ved, at der har været gjort en ekstraindsats for at gøre det muligt at finansiere dette projekt.

I forbindelse med jubilæumsdagen var det også meningen, at hele Torvet skulle have været omlagt, så brostenene rigtig kunne komme til deres ret. På grund af vejret var dette arbejde ikke helt færdigt.
Ved afsløringen var der tak til dem, der havde været med i udformingen af Torvet og brønden. Specielt var der tak og ros til kunstneren Vita Thymann, Roskilde, og stenhugger Knud Holm Jørgensen, Holeby.
Vita Thymann sagde tak for at have fået overdraget opgaven, som havde optaget hende meget. Også hun havde en tak til dem, der havde ført hendes tanker ud i livet i bronze og granit.
De 5 gæs blev støbt hos H. Rolsted og Sønner A/S, Roskilde.

Brønden er udført i svensk granit, der glinser og gnistrer. Arbejdet blev udført dels i Holeby, dels i Sakskøbing og dels i Nykøbing F. Det var den lokale stenhuggermester, Knud Holm Jørgensen, Holeby, der havde stået for arbejdet bistået af kolleger i landsdelen.