Fuglede Gård


Fugledegård. Fugledegård


Fugledegård udgravning. Fugledegård udgravning

Intro

Ved Tissø på Vestsjælland blev i 1977 fundet en 1,8 kilo tung halsring af guld...

Ved Tissø på Vestsjælland blev i 1977 fundet en 1,8 kilo tung halsring af guld. Det blev startskuddet til omfattende arkæologiske undersøgelser, der har afsløret, at der her på stedet lå en stormandsgård – eller rettere flere stormandsgårde, på størrelse med moderne sportshaller, der afløste hinanden. Således var området beboet af stormænd i perioden 550-1050 e.Kr., hvorefter stedet blev forladt. Stedet var centrum for handel, håndværk, politiske alliancer samt kultaktiviteter, der blev varetaget af stormanden. ''Fra kultisk menneskeofring til kristendom på Tissø'' Det er først inden for de sidste årtier, at man har haft mulighed for at undersøge vikingetidens førkristne kultbygninger og offerpladser, og her er Tissø et af de vigtigste steder. Stormændene varetog blandt andet datidens førkristne ritualer. Ritualerne kunne være offerfester på stormandsgårdene eller menneskeofre samt ofring af våben og andre kostbare sager i søen. Ofrene skulle sikre lykke og velstand. Ved Tissø er der fundet regulære kultbygninger samt offerpladser ude i landskabet. Omkring år 1000 blev de hedenske kultanlæg nedlagt. I stedet blev en af de måske første privatejede kirker i Danmark opført – en lille bygning på syv gange syv meter. Man gik fra hedenskab til kristendom – også på Tissø.