Fuglebjerg Skole


Den oprindelige skole med facade mod Indre Krummerupvej. Gymnastiksalen til højre.


1962 bygningen


Skolen opføres 1934.


Den nyopførte skole, ca. 1935


Der støbes fundament til nye pavilloner september 1970.


Hovedbygningen set fra skolegården.

Intro

Fuglebjerg Skole En skole med mange udvidelser! Adresse: Indre Krummerupvej 15 og Sandvedvej 24, 4250 Fuglebjerg.

Skolen har aldrig været kaldt for en centralskole, men kom efterhånden til at fungere som sådan. Skolen er opført i 1934 og erstattede en forskole og en hovedskole i Fuglebjerg Sogn. Oprindelig bestod skolen kun af hovedbygningen, som ligger med facade mod Indre Krummerupvej og en vinkelbygning mod vest, der er opført som gymnastiksal, men senere er overgået til andet undervisningsformål. I hovedbygningens vestgavl blev indrettet kommunekontor, som var i brug indtil 1968.


I 1962 indgik den daværende Fuglebjerg Kommune et skoleforbund med den daværende Tystrup-Haldagerlille Kommune, som nedlagte hovedskoler og forskoler i Tystrup og Haldagerlille. Skolen blev i denne forbindelse udvidet med en to etages bygning på skolegårdens østside. Samtidig blev der oprettet overbygning med realafdeling og 8.-9. klasse. Året efter kommunesammenlægningen 1966 fik skolen tilført eleverne fra Sandved Skole, Hårslev-Ting Jellinge Fællesskole og Krummerup Centralskole. Elevgrundlaget på disse skoler var så spinkelt, at det ikke var forsvarligt at opretholde dem. Skolen var dermed også blev overbygningsskole for hele den daværende Fuglebjerg Kommune. I 1968 og 1971 blev skolen udvidet med pavilloner - et såkaldt midlertidigt byggeri, som stadig står. I midten af 1990’erne blev skolen udvidet og moderniseret. Skolen er i dag den største af to afdelinger, som udgør ”Boruprisskolen”. Den anden afdeling ligger mellem Sandved og Tornemark og hed oprindelig Grønbroskolen.