Fuglebjerg Missionshus


Gammelt postkort med Fuglebjerg Missionshus i baggrunden.


Fuglebjerg Missionshus set fra Korsørvej.

Intro

Missionshuset i Fuglebjerg har til huse på Korsørvej 15 i en statelig bygning i to etager med flot udsmykket gavl mod gaden. Bygningen blev opført i 1922 af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, som afløser for et ældre missionshus i byen.

Missionshuset i Fuglebjerg har til huse på Korsørvej 15 i en statelig bygning i to etager med flot udsmykket gavl mod gaden. Bygningen blev opført i 1922 af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark som afløser for det første missionshus, ”Betebera” fra 1883, som lå på Sorøvej. ''Det første missionshus'' Efterhånden som arbejdet voksede og medlemsskaren i Indre Mission i Fuglebjerg-området blev større og større, opstod tanken om at få sit eget hus, der kunne danne rammerne om de mange møder, der hidtil var blevet holdt i private hjem. Den førte til opførelsen af en bygning på Sorøvej 6, der fik navnet "Betebara". Bygningen blev opført for meget små midler. Kun gavlen var i fuld mur, resten var bindingsværk og taget var beklædt med tagpap. Om sommeren var huset en "svedekasse", og om vinteren var der ofte rimfrost på væggene! Huset var inddelt med en stor og en lille sal, hvor der var plads til 150 personer. Bygningen blev indviet d. 30. juli 1883. Under Første Verdenskrig blev missionshuset for lille, og det var efterhånden ikke længere i alt for god stand. Man besluttede derfor at finde en by grund i byen, hvor man kunne opføre en større bygning. Det første missionshus blev snart efter revet ned. ''Missionshuset på Korsørvej'' Ved indsamling og på basarer lykkedes det Indre Mission at tilvejebringe midler til opførelse af en ny bygning på en ledig grund centralt i Fuglebjerg by. Grundstenen blev lagt d. 8. juni og ved lokale håndværkeres ihærdige indsats kunne man d. 15. december 1922 indvie bygningen. Byggeriet kostede 35.610 kr. og så var der endda ca. 22.000 kr. i overskud af det indsamlede beløb! Til indvielsen var over 400 mennesker samlet, hvilket faktisk var noget mere end pladsen tillod i det nye store hus. Det nye missionshus i Fuglebjerg indeholder en stor og en lille mødesal samt en mindre lejlighed og fungerer stadig som mødested for Indre Mission, der holder cirka 45 arrangementer om året. Desuden bliver huset jævnligt udlånt til andre missionsforeninger. Det er efter mere end 80 år stadig et levende hus med stor aktivitet. Der er kun ganske få aktive missionshuse tilbage på Sjælland, hvoraf Fuglebjerg Missionshuse altså er ét af dem. Tilføjelse 2019: Brugen af missionshuset er ophørt omkring 2015, og huset blev salg til salg i 2019.

Der er desværre ikke udgivet noget videre litteratur om Fuglebjerg Missionshus, men følgende publikationer omtaler det sporadisk:

En trekant i den gamle bydel : Sorøvej - Lundevej - Tværvej. [Fuglebjerg] : [Studiekredsen Kend din egn], 2000. - 124 sider: ill.
Før og nu - om Krummerupvej og Korsørvej. [Fuglebjerg] : [Studiekredsen Kend din egn], 2003. - 140 sider: ill.