Fuglebjerg Forsamlingshus


Fuglebjerg Forsamlingshus


Fuglebjerg Forsamlingshus ved Handels- og Håndværkerforeningens 50 års jubilæum i 1937


Fuglebjerg Forsamlingshus

Intro

Forsamlingshuset er opført i 1889 som forsamlingshus for Højreforeningen i Sorø Amts 5. Valgkreds (Fuglebjergkredsen).

I 1889 indviedes to forsamlingshuse i Fuglebjerg by.
I provisorietiden - i slutningen af 1800-tallet - var det politiske miljø så anspændt, at højre- og venstrefolk ikke kunne være i stue sammen. Der havde været bestræbelser på at etablere et upolitisk forsamlingshus i Fuglebjerg, men de strandede, da først Venstre i Fuglebjergkredsen og kort tid derefter Højre i Fuglebjergkredsen besluttede at bygge hver sit forsamlingshus. Venstrehuset lå på Sandvedvej 15. Højrehuset på Lundevej 8. Venstrehuset fungerede indtil omkring 1920, hverefter der blev indrettet biograf i huset. Højrehuset, som fra starten af var belagt med en streng klausul om, at det ikke måtte benyttes til politiske møder for andre partier end Højre, blev gradvist et helt almindelig forsamlingshus, hvis drift blev varetaget af et andelsselskab ved navn "Fuglebjerg Forsamlingshus", men først i 1970'erne lykkedes det at få ejerforholdene på plads og blive frigjort fra den konservative vælgerforening og den strenge klausul.


Højrehuset blev indviet den 13. oktober 1889. En murermester fra Kirkerup, som i parantes bemærket havde stået for murerarbejdet på Venstres forsamlingshus, var af gode venner i Fuglebjerg indbudt til at deltage i indvielsen af Højrehuset. Sammen med disse venner kom han ind i huset, netop da der blev udbragt en skål (formentlig enten for Kongen eller for Estrup). Murermesteren havde endnu ikke nået at få hatten af, og da han ikke vidste, hvem der blev skålet for, deltog han ikke i hurraråbene. Det blev åbenbart taget meget ilde op, og den lokale sognefoged gik hen og slog hatten af murermesteren, som derefter ganske hårdhændet og under voldsomme verbale udgydelser fra sognefogdens side blev sat uden for døren.