Fuglebjerg Bibliotek


Fuglebjerg bibliotek


Skulpturgruppen Den Lille Prins


Fuglebjerg Rådhus omkr. 1970

Intro

Bygningen Byagervej 1 er opført i 1967-68 som kommunekontor (rådhus) for den i 1966 dannede storkommune, Fuglebjerg Kommune. I 2007 blev bygningen ombygget til bibliotek.

Den 1. april 1966 blev Fuglebjerg, Krummerup, Tystrup-Haldagerlille, Gunderslev, Førslev og Hårslev-Tingjellinge kommuner sammenlagt til Fuglebjerg Storkommune. Kommunen havde godt 5.000 indbyggere. Administrationen blev placeret på Fuglebjerg Skole, dels i den gamle Fuglebjerg Kommunes kommunekontor, dels i et tidligere klasseværelse med tilhørende gangareal. Det blev hurtigt nødvendigt at opføre et kommunekontor, som kunne rumme kommunens administration og mødelokaler, sygekasse og bibliotek. Bygningen blev indviet i vinteren 1968. Ved kommunalreformen i 1970 blev kommunen udvidet med den tidligere Kvislemark-Fyrendal Kommune, hvorved indbyggertallet blev på godt 6.100. Bygningen har undergået mange indvendige forandringer, men udvendig ser den stort set ud som i 1968.


Ved kommunalreformen 1. januar 2007 indgik Fuglebjerg Kommune i den nye Næstved Kommune, og dermed flyttede al administration til Næstved. Fuglebjerg Bibliotek havde siden 1978 haft til huse i en bygning ved Fuglebjerg Skole. Både skolens og bibliotekets pladsproblemer blev løst ved at indrette det tidligere rådhus til bibliotek.


I 1996 skabte billedhuggeren Jens Galschiøt Christophersen kunstværket ”Den lille Prins”, inspireret af den franske forfatter Saint-Exupèrys vidunderlige bog. Elever fra Fuglebjerg Skole medvirkede ved fremstillingen, og kunstværket havde da også sin første plads ved skolen, lige bag busterminalen. I 2012 blev det flyttet til sin nuværende plads foran Fuglebjerg Bibliotek.