Fuglbækgård i Bryndum sogn


Fuglbækgård. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Lifstrupvej 20. Matr 4c (oprindeligt 4a) Forumlund, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Gården var en enestegård i Fuglbæk i 1600 tallet. I 1664 var gården så godt som øde og derfor ikke hartkornvurderet. 1688 vurderet til 1 tdr 3 skp 1 fdk 2 alb hartkorn

1844 var gården vurderet til 2 tdr 1 fdk 1 alb hartkorn. Bygningerne har altid haft deres nuværende placering. Fuglbæk tilhørte Kronen. I 1680 blev gården sammen med Forumlund udlagt til Ryttergods. Om ejer- og fæsteforhold før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Laurids Nielsen (Lars Fuglbæk), som frikøbte gården 1795. Han var gift med Anna Christensdatter Deres datter Birthe Lauridsdatter blev 1811 gift med Niels Hansen, en søn af Hans Jensen fra Damgård i Forum. Han overtog gården samme år. Mens de boede på gården var den 1835 – 38 ejet af en Poul Jensen. Birthe Lauridsdatter døde 1842, og Niels Hansen 1846, hvorefter gården ifølge testamente 1847 tilfaldt sønnen Niels Nielsen, der samme år blev gift med Ane Marie Pedersen fra Spangsberg i Jerne Sogn. Han udstykkede 1852 65 tdr. l. af gårdens jord til en ny ejendom for en svoger og søster. Hans kone døde 1862, hvorefter han 1864 blev gift med Ingeborg Maria Johansen, en datter af Johan P. Jakobsen fra matr. 9a i Forum. Hun døde 1885. 1886 byggede Niels Nielsen en ny gård på gårdens sydlige agerjord, beholdt de bedste 57 tdr. l. af gårdens jord og flyttede med familien til denne ejendom. Selve Fuglbækgård blev da afstået til den ugifte søn af 1. ægteskab Peder Christian Nielsen. Han blev 1890 gift med Anna Katrine Nielsen, en datter af Niels Jakobsen fra matr. 5a i Astrup. De nye ejere lod nye bygninger opføre og opdyrkede en del hede. Trine og Peder Chr. Nielsen drev gården til 1926 og flyttede derefter over i en nybygget aftægtslejlighed på gården. I 1926 blev gården overtaget af den ugifte søn Niels Nielsen. Sammen med ham boede de to ugifte søstre Nikoline Sofie og Ane Marie Nielsen. Niels Nielsen lod den nye stald opføre og opdyrkede de resterende 20 tdr. l. hede. Han drev gården til sin død i 1957. Efter hans død frasolgte Sofie og Marie Nielsen 20 tdr. l. til en ny ejendom og flyttede til Varde. 1957 blev gården overtaget af den ugifte Niels Lykkegård Pedersen. Han var fra Døstrup ved Hobro og kom til Fuglbæk i 1954 som karl for Niels Nielsen. Hans bror Herluf Pedersen boede sammen med ham fra 1983. Nuværende ejer Hans Jørn Hansen fra Sandager i Lifstrup overtog gården efter Niels L. Pedersen i 1994. Han er bosat i Lifstrup og har Fuglbækgård som sin anden ejendom. 2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016