Frydendal Kro


Frydendal Kro. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Frydendal var oprindelig både en gård og en landevejskro. Slægten Paulsen har ejet gården siden o.1640 og nu sidder 8. generation på gården.

Frydendal var oprindelig både en gård og en landevejskro. Stuehuset, der har rummet kroen, er opført i 1852 og er løbende blevet moderniseret. Avlsbygningerne er fra perioden 1923-82.

Slægten Paulsen har ejet gården siden o.1640 og nu sidder 8. generation på gården.

I 1991 var der i alt 22½ ha. jord til gården, hvoraf 1½ ha. er skov.

I 1951-52 opførte familien Paulsen en ny gård på modsatte side af vejen, der også fik navnet Frydendal. Denne gård havde i 1991 i alt 28 ha. jord.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I B