Frugtplantagen "Aavang"


Luftfoto af Aavang med omliggende frugttræer.


Nyere billede af Aavang.


Stuehuset set fra syd.


Aavang set fra nord.


Luftfoto af Aavang set fra sydøst.

Intro

Frugtplantagen “Aavang”. I daglig tale Kjers plantage. Ejendommen bygget ca. 1920. Lå mellem den gamle Lindvedvej og Svendborgvej. Havde adressen Svendborgvej 301 indtil 1973 hvorefter adressen bliver Hestehøjvej 127.

Et godt luftfoto fra 1939 viser Aavangs placering mellem Lindvedvej og Svendborgvej.

Forrest ses stuehuset, der er det eneste, der er tilbage af bygningerne i dag.

I billedets højre side har vi Svendborgvej mod Odense, der på strækningen fra Højbysvinget og til Aavang ved Lindved Å, blev anlagt i 1930, som afløser for den gamle Lindvedvej, der gik af til venstre ret efter Højby-svinget, når man kommer fra Højby.
Den skråvej på billedet, der går bag om bygningerne, er således den gamle Lindvedvej, der mundede ud i Svendborgvej, lige hvor Lindved Å passerer under Svendborgvej. Øverst til højre i billedet ses Lindved Å, der fortsætter mod Hollufgård.

Ejendommen blev solgt af proprietær Hans Jørgen Andersen fra “Lindvedgård” i juli 1931, hvor køberen Thomas Thomassen har den i eje i ca. 1½ år, hvorefter den bliver overtaget i december 1932 af direktør Ernst Kjer, Helgavej 13, Odense.

Ejendommens matr.nr: 19o m.fl. er hovedsalig udstykket fra gården “Trunholm”, matr. nr: 19a , Højbyvej 3.
Det samlede areal i december 1947 er 21,4456 ha.
Huset er iflg. den nuværende ejer bygget 1920.
Hvornår plantagen er anlagt, vides ikke med sikkerhed, men i maj måned 1937 kom plantagebestyrer Carl Christian H. Roed og hustru Augusta Amalie, født Laustein, til “Aavang”.
De var bestyrerpar i 20 år, indtil Carl Roed`s død i 1957.

Ved Ernst Kjer`s død arver hans 2 døtre, Gerda og Bodil Kjer ejendommen i august 1960.

I juli 1962 sælger den kendte skuespillerinde Bodil Kjer sin andel til søsteren Gerda Kjer.

I 1972 blev det hele solgt til arkitekt Helge Thobo-Carlsen, der fik lavet en udstykningsplan, hvori det også var meningen stuehuset skulle indgå, hvilket dog i sidste øjeblik blev reddet.

I januar 1973 køber klinikassistent Lilli Hansen stuehuset. Alle øvrige bygninger bliver revet ned. Adressen ændres til Hestehøjvej 127, med et areal på 1.244 m2. .

Hele den øvrige plantage bliver udstykket til det, der i dag udgør Hestehøjvej, bortset fra den sidste trekant ned mod Lindved Å, mellem Svendborgbanen og Svendborgvej.
Odense Kommune overtog i 1988 denne trekant og udlagde den som grønt område.

I 1977 sælges ejendommen til de nuværende ejere.

Detaljeret materiale kan ses på Højby Lokalhistoriske Arkiv.