Frugthaven

Intro

Navngivet den 2. juni 1999. Vej til nyt boligområde i Vodskov, arealet har tidligere været brugt til gartneri.

''Teknisk Forvaltning'' 05.01.01G01 (1999-01062)