Frugtbarhedsstele

Intro

Robert Lund-Jensen. (1915) Frugtbarhedsstele, 1984 Robert Lund-Jensens vision om en frodig kvinde rejser sig fra den kantede granitblok som et frugtbarhedssymbol.

Robert Lund-Jensen. (1915)
Frugtbarhedsstele, 1984
Granit

I begyndelsen af 1980'erne havde Robert Lund-Jenseb været i Ægypten. Her var han blevet fascineret af den ægyptiske skulptur, en fascination som kommer til udtryk på flere måder i skulpturen her. Den ægyptiske stele optog ham under rejsen, og er et vigtigt element i figuren, hvor den frodige kvindekrop rejser sig som en forlængelse af den kantede, hårde stele. Også i den frontale skildring af kvindeskikkelsen ses inspirationen fra den ægyptiske tradition.

Stelens kantede grundform er på de øverste 2/3 blødt op af kornaks og blomster, der indikerer at kvinden går gennem en frodig mark. Kornet bugner og blomsterne er sprunget ud, overfloden indikerer en righoldig høst.

Frugtbarhedsstelen peger med sin kombination af det maskuline og det feminine på såvel kontrasten som samhørigheden mellem disse og på det faktum, at nok er kvinden traditionelt skildret som den frugtbare, men selve væksten forudsætter også et maskulint bidrag, et kim, der kan spire og gro i kvindens skød


Robert Charly Lund-Jensen. (1915-2003)
Robert Charly Lund-Jensen var født i Odense. Han blev uddannet malersvend og blev siden elev hos Erik Cohrt. Hans gennembrud kom i 1947 da han vandt en konkurrence om et monument for besættelsestidens ofre, et monument han fik megen anerkendelse for. Lund-Jensen arbejdede primært i granit i med en forholdsvis grov overfladebehandling, men anvendte også blandt andet bronze og svejset kobber. Særligt hans værker i granit har ofte roligt solidt udtryk. Hans motiver kredser om skildringen af mennesker og dyr.