Fruegade i Nakskov


Fruegade ud for nr. 5, set mod nord.


Fruegade 11-15


Fruegade 28, hjørnet af Fruegade og Kattesundet, set mod sydvest.


Fruegade.


Engelsk Beklædningsmagasin, Fruegade 1 - Foran butikken indehaveren L. Larsen.


Fruegade


Fruegade


Fruegade


Fruegade

Intro

Fruegade havde et mindre pænt navn i 1600-tallet. Dengang hed stedet Skidenstræde.

På grund af et sumpet område kunne Søndergade i middelalderen ikke føres helt igennem, og så opstod der en genvej til Tilegades port i Nakskov. Denne genvej fik navnet Vor Frues Gade. Gadenavnet er senere forkortet til Fruegade.

Gildelauget "Vor Frue" havde sit gildehus her i middelalderen. I Skt. Nikolaikirken havde lauget et Vor Frue alter. Det var et af de 10 altre i kirken i den katolske tid. Alteret blev holdt af en sammenslutning af borgere, det såkaldte "gilde".

I 1600-tallet hed gaden Skidenstræde eller SKittenstræde. Navnet er sikkert opstået pga. dårllig renligholdelse af gaden.