Fru Marie Halby fortæller om 1864


Fru Laura Marie Sophie Halby, f. Granjean (1839-1906). Datter af landmåler og toldkontrollør Laurentius Grandjean og hustru Magdalene Sophia Aagaard. Viet 30. august 1859 med købmand og mægler Peter August Halby (1829-1908).


Købmand og mægler Peter August Halby (1829-1908). Peter Halby er født den 30. august 1829 i Ringkøbing og død den 10. februar 1908 i Kolding. Købmand i Kolding. Mægler fra 1868-1908. Medstifter af Kolding Sejlklub 1881.


Borgmester Martin Anton Monrad med familie. Borgmester i Kolding 1858-1877. Gift 1858 med frue Wilhelmine Camilla, født Simmelkjær. Han tog sin afsked som borgmester i 1876 og blev herefter herredsfoged for Nørvang-Tørrild herreder.


Preussisk infanterist i Kolding, 1864.


Østrigske soldater med vogne foran Kolding Rådhus, 1864.

Intro

Her i Låsbygade 42 boede Fru Marie Halby, gift med købmand Peter August Halby. Hun førte dagbog i perioden 17. februar til 9. september 1864, hvor hun fortæller om de preussiske og østrigske troppers indtog i byen.

Marie Halby fortæller, at et kvarter efter, at de sidste danske tropper havde forladt byen gennem Klosterport, stod en fjendtlig patrulje på 10 mand klar ved Sønderport. De kunne imidlertid ikke sådan lige komme ind, da broen var barrikaderet. Derfor befalede de, at borgmester Monrad blev tilkaldt. Der blev gjort så meget plads, at preusserne kunne komme ind én af gangen. Derefter kom der så en masse ind. De fjendtlige soldater tog borgmesteren med sig op på Rådhuset, hvor der nedenfor blev stillet en vagt på 20 mand. De forlangte hans underskrift på, at der ikke længere var danske soldater i byen. Vagter blev stillet op ved alle gadehjørner og ligeledes et større antal vagter udenfor portene. Fru Halby skriver, at årsagen til tilfangetagelsen var, at Wrangel havde forlangt, at de dagligt skulle levere 550 flasker vin, 10.300 cigarer, 30.000 støvler og 200 heste. Ved afrejsen havde de båret deres galladragt med den trekantede hat i hylster under armen. Fru Halby fortæller, at der fra kl. 4 kom preussiske tropper'' ''i tusindvis, hestfolk og bagagevogne i det uendelige. De blev indkvarteret, men kun i kort tid. Soldaterne blev opstillet i alle gader og stod der i to timer. Kl. 10 kom de i kvarter igen, men skulle igen stille kl. 1 om natten for at marchere mod Fredericia. Kl. 3 blev de atter opstillet og stod så tæt i gaderne, at pikkelhuerne og geværerene hvert øjeblik skrabede mod ruderne. Så marcherede de.

Preusserne marcherede mod Fredericia kl. 3 om natten, men allerede tidligt næste morgen blev borgerne i Kolding vækket med musik. Østrigerne væltede ind i byen. Det var "små sorte grimme mennesker" med en 30-40 spillemand til hvert regiment. Fru Halby skriver i sin dagbog for den 12. april: ”Østrigerne er rare folk, de hverken praler eller rakker de danske ned som preusserne gør, men taler net om vores og roser deres tapperhed.” Og senere: Så utroligt det end lyder, er det dog så, at vi virkelig holder af østrigerne. Stjæle gør en del af dem, men det er undskyldeligt, når man ser den lønning og forplejning, de får. Vore egne tog næppe derimod. De er mere forvænte.”