Frk. Wederkinchs private skole i Nysted


Slotsgade 9 i Nysted ca. 1920.

Intro

I 1850 og 60-erne havde frk. Wederkinch en skole på hjørnet af Slotsgade nr. 9 og Strandpromonaden (Strandvejen), hvori de mere velhavende familiers børn, både drenge og piger blev undervist. Det skal have været en god skole.

Frk. Wederkinch, var en statelig gammel dame med hængekrøller. Hun var af tysk herkomst og var vistnok kommen her til landet som lærerinde i de adelige familier, og på sine ældre dage havde hun så oprettet en skole, der besøgtes af piger og også af nogle drenge af byens bedre Familier.


Fredningssag [https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=9885836 https://www.kulturarv.dk/]