Fritz Syberg og strandhytterne på Fyns Hoved


Fritz Syberg: ”Sommerhytterne. Korshavn, Fyns Hoved”. 1910. Akvarel. Johannes Larsen Museet. Mål: 47 x 63 cm.

Intro

Efter i 1902 at være flyttet nordpå fra Svanninge til Pilegården på Over Kærby Mark ved Kerteminde tilbragte kunstnerparret Anna og Fritz Syberg, deres seks børn og tjenestepige hver sommer 1902-1910 på Fyns Hoved.

Syberg-familiens sommerophold på Fyns Hoved skal ses i lyset af vitalismen: idéen om, at man ikke udtømmende kan forklare organisk liv på baggrund af fysisk-kemiske lovmæssigheder, men at en åndelig livskraft spiller afgørende ind, og at denne kraft dårlig kan udfolde sig i industrisamfundet, men må søge ud i "det fri", dyrke det sunde, enkle liv i naturen. Somrene på Fyns Hoved handlede således om at leve et liv i naturens vold – og om at male i overensstemmelse med det vitale, det livgivende, som menes at blive knægtet i byerne.

Vitalismens betydning for kunsten var ikke en bestemt vitalistisk stil; der var tale om en holdning, der påvirkede både naturalister, symbolister, impressionister og andre.

I hovedsagen er det oliemaleriet, som Fritz Sybergs (1862-1939) form for vitalisme manifesterer sig i, men en akvarelfase sætter ind i 1910 og varer til 1917. Akvarellen her har som motiv Syberg-familiens sommerhytter i Korshavn.

De to sommerhytter, som er afbildet på Sybergs akvarel, var bygget i vandkanten, så bølgerne skvulpede helt op til gulvene. Når der kom gæster, rykkede Syberg-familien sammen i den ene hytte, så gæsterne kunne bo i den anden.

Den forreste hytte er familiehytten. Den er klinkbygget og med let hældende tagflade. Der var vindue ud mod naturhavnen. Indvendigt var der et utal af køjer. Halvdørene kunne sikre frisk luft og lys, men også, at dyr ikke kom ind.

Gæstehytten bagved er stavbygget og med ovenlys, men er ikke større end, at en enkelt kuffert kunne udfylde fripladsen.

Familien sejlede til Korshavn i en båd læsset med sengeudstyr, køkkenredskaber, tøj og malergrej, og nogle år havde de også høns og en ged med, så de kunne få æg og gedemælk. Familien fiskede ved Fyns Hoved, og de gik til bondegårdene og købte mad, som de må have tilberedt på bål, for der var intet køkken. Vand hentede de i en lille sø.