Fritz Syberg og Over Kærby


Fritz Syberg: "Over Kærbygyden. Nov. 1926". 1926. Olie på lærred. Johannes Larsen Museet. Mål: 60 x 67 cm.

Intro

Siden kunstneren Fritz Syberg (1862-1939) flyttede med familien nordpå fra Svanninge til Over Kærby-området har netop dette område været det dominerende motiv i hans værker – men det vel at mærke på meget forskellig vis.

Efter syv års "akvarelpause" valgte Fritz Syberg at vende tilbage til oliemaleriet i 1917. Fra dette år af og indtil han ikke kunne male længere fordybede han sig næsten udelukkende i motivkredsene fra hjemmet, haven og markerne heromkring. Men denne næsten provokerende monotoni i emnevalget blev modsvaret af det maleriske formsprogs mange toner, som Syberg skabte med sine pensler på lærrederne i de sidste godt 20 år af hans liv.

Motivet var blevet anderledes sekundært for Syberg end det havde været tidligere. Det væsentligste var de forandringer, som et vejrskifte, en anden farvetoning eller synsvinkel betød. Det var hans vidtåbne sans for, hvordan man kunne skabe kunstnerisk fortolkede stykker vanligt dansk landskab – som det i Over Kærby-området – der dog alligevel var alt andet end vanlige, men derimod både fascinerende og urovækkende – som var "Sybergland", som Otto Gelsted kaldte den særegne landskabskunst, Syberg skabte så megen af i Over Kærby-området.

Maleriet "Over Kærbygyden. Nov. 1926" viser bevægelsen mod det mere modernistiske, eller måske rettere: den changeren mellem realisme og modernisme, som ses i mange af Sybergs oliemalerier efter 1917. Det vanlige danske landskab omskabt til et stykke Sybergland.